Laboratori Alimentari

  • Aliments
  • Matèries Primeres
  • Estudis de Caducitat
  • Anàlisi de sorres de parcs i de platges: microbiologia i detecció d’ous de paràsits
  • Anàlisi sensorial d’aliments
  Autorecollida:

  El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat

   

  word2Descarrega instruccions.doc

   

   

  • Utillatges
  • Superficies
  • Ambients
  • Manipuladors d’aliments (Staphylococcus plasmoquagulasa positius i Salmonel·la)
  Autorecollida:

  El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat

   

  word2Descarrega instruccions.doc

   

   

  • Histamina
  • Gluten
  • Ambients
  • Micotoxines
  Autorecollida:

  El client pot disposar d’instruccions de recollida de mostra per que ell mateix pugui recollir-la correctament. El laboratori li facilitarà el material adequat

   

  word2Descarrega instruccions.doc

   

   

  El control de qualitat de l’aire és un procés clau en el sistema de qualitat en les indústries farmacèutiques, punts crítics en indústries agroalimentàries, així com en control higiènic d’instal.lacions d’ hospitals, clíniques i laboratoris.

   

  Aquest control ha de respondre a un nivell d’exigència creixent definit per regulacions cada vegada més estrictes.

   

  Laboratoris Altimir disposa de la solució completa, pràctica i segura per el control de la contaminació ambiental amb el mostrejador d’aire SAS IAQ. És un estandart internacional en control microbiològic.

   

  Amb l’estudi d’un volum determinat d’aire, depenent en cada cas de si es tracta de zones més o menys contaminades es pot fer un correcte control microbiològic de la contaminació ambiental i un posterior seguiment de cada zona a estudiar.

   

  Contacti amb nosaltres per informar-se. Fem pressupostos personalitzats adaptats a les necessitats de cada local.

   

  L’esterilització és una tècnica de sanejament preventiu per aconseguir l’asèpsia, o sigui, la destrucció de tots els microorganismes i les seves formes de resistència que puguin existir en la superfície o en l’espessor d’un objecte qualsevol. Obté com resultat l’absència de tot germen viu aconseguint material estèril.

   

  És un requisit previ imprescindible per assegurar que la utilització de l’instrumental quirúrgic o l’empleat en qualsevol procediment que suposi un contacte amb sang o teixits humans és segur. Amb això s’evita la transmissió d’infeccions que poden ser molt greus, com l’hepatitis B o la SIDA.

   

  L’esterilització es pot aconseguir per diversos procediments, físics o químics, Un dels més utilitzats és l’Autoclau o estufa de vapor, que empra vapor d’aigua saturat escalfat en recipient tancat per produir una elevació de temperatura i pressió. És imprescindible confirmar que l’esterilització s’ha realitzat d’una manera correcta i efectiva. Per a això s’han de realitzar controls del procediment.

   

  Laboratoris Altimir ofereix el control d’esterilització mitjançant indicadors biològics i per registre continu de les temperatures:

  • Els controls microbiològics confirmen si el procés és capaç d’aconseguir la petitíssima probabilitat de supervivència microbiana (10-6), considerada en tota la legislació internacional com a garantia d’esterilitat. Per a això utilitzem suspensions d’espores en brou de cultiu. Les espores utilitzades són de Bacillus stearothermophilus, recomanades per al control de l’esterilització per vapor d’aigua. Laboratoris Altimir subministra al client butllofes d’espores hermèticament tancades perquè les col·loqui entre el seu material a esterilitzar, en el lloc de més difícil accés. Es realitza l’autoclavat de la forma habitual i quan acabi es retornen les butllofes al laboratori. En el laboratori s’incuben per comprovar que les espores no són viables. Si no hi ha creixement, el procés és correcte i el material és estèril. En cas contrari, el material no està correctament esterilitzat i pot transmetre infeccions.
  • El registre continu de temperatura consisteix a introduir en l’autoclau una sonda que registra la temperatura aconseguida al llarg de tot el procés. Quan s’acaba l’autoclavat es genera una gràfica de l’evolució de la temperatura. amb la que podem comprobr si s’aconsegueix l’adequada (121ºC) durant els 15 minuts del procés

   

  La informació obtinguda és de gran utilitat per assegurar la seguretat dels seus pacients i de cara a les autoritats sanitàries, confirmar el compliment dels requisits sanitaris obligatoris

   

   

  Uso de cookies

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

  ACEPTAR
  Aviso de cookies